دکتر محمدرضا عبدلی بیدهندی

    بررسی وضعیت روانشناختی بیماران قلبی ، ارتقا کیفیت زندگی ، مدیریت هیجانات ، کاهش استرس و  اضطراب ، حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد اطلاعات ، مصاحبه انگیزشی ، درمان شمارش پیش رونده

4.5/5
سوابق تحصیلی
 • دکتری روانشناسی گرایش سلامت دانشگاه سمنان- 1393
 • كارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن- 1380
 • كارشناسی روانشناسی بالينی دانشگاه آزاد رودهن- سال 1375

 

نمایش کمتر
سوابق شغلی
 • کارشناس امور پژوهشی مؤسسه روانشناسی و علوم تربيتی 98-84
 • سرپرست امور اجرایی موسسه روانشناسی و علوم تربیتی 94-86
 • عضو کمیته توسعه و ساخت محتوی الکترونیکی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 90-87
 • مشاور معاون اداری مالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 98-96
 • بازرس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 91-88
 • سابقه تدریس درس انگیزش و هیجان دوره کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی 1389
 • سابقه تدریس دروس روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی و روانشناسی اجتماعی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران 1389
 • برگزاری کارگاه مقدمانی روش رواندرمانی شمارش پیشرونده در دانشگاه سمنان آبانماه 1400

دوره های تخصصی گذرانده شده :

 • شرکت در دوره های آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL و اخذ گواهينامه
 • كاربري پايگاههاي اطلاعاتي ISI و اخذ گواهينامه؛
 •  شرکت در کارگاه ” آشنایی با فنون کاربردی درمان شناختی- رفتاری ” و اخذ گواهينامه.
 • شرکت در کارگاه ” اصول مقدماتی شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی و اخذ گواهینامه.
 • شرکت در کارگاه ” مدیریت بحران” و اخذ گواهینامه
 • شرکت در دوره آموزش “مهارتهای کسب و کار” و اخذ گواهینامه.
 • و شرکت در کارگاههای متعدد دیگر
 • برگزاری کارگاه انسان- ارتباط- بهداشت روان سال 1382
 • آشنایی به زبان انگلیسی:
 • گذراندن 798 ساعت تا سطح FCE 3 در موسسه زبان کیش
 • اخذ نمره Academic IELTS 6
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
کتاب ها و مقالات

انتشار کتاب:

 • ح‍س‍اس‍ی‍ت‌زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ت‌ چ‍ش‍م‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد(‎EMDR) انتشارات بین الملل شمس 1379
 • بچه ی خوب. انتشارات پیک بهار 1380
 • کودک و خدا انتشارات پیک بهار 1385
 • درمان شمارش پیشرونده درمانی جهت مواجهه با خاطرات آسیب زای روانی و کاهش استرس در دست ویرایش 1402

مقالات تألیفی:

 •  Seyed Saeid Pournaghash Tehrani, and Mohammad Reza Abdoli Bidhendi. “Assessment of Psychological factors, Erectile Dysfunction, and Quality of Life before and after Revascularization Procedures.” ACTA PSYCHOLOGICA 02, no. 05 (2016): 1-5.
 • پورنقاش تهرانی سعید، بشارت محمدعلی، عبدلی بیدهندی محمدرضا، فیض آبادی زهرا. بررسی نتايج زيرمقياس «نوجويي» پرسشنامۀ سه بُعدي شخصیت (TPQ) در افراد معتاد و عادی. مجله علوم روانشناختی، دوره 8 شماره 31.
 • عبدلی بیدهندی محمدرضا، رفیعی نیا پروین، پورحسین رضا، صباحی پرویز، شاه منصوری نازیلا. مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران عمل جراحی بای پس عروق کرونر. رویش روان شناسی. ۱۴۰۰; ۱۰ (۳) :۶۵-۷۶.
 • عبدلی بیدهندی محمدرضا، رفیعی نیا پروین پورحسین، رضا صباحی پرویز، شاه منصوری نازیلا . (1400). مقایسه اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر کیفیت زندگی بیماران عمل تحت جراحی بای پس عروق کرونر. روانشناسی سلامت.

همکاری در طرح های پژوهشی:

 • طراحی و اجرای برنامه های جامع تعاملی روانشناختی، تربیتی و اجتماعی برای اعتلای باورها و رفتارهای دینی دانشجویان 1390
 • طراحی، اعتباریابی و پیاده‌سازی سیستم پایش و ارتقای جذابیت خدمات بیمه سامان برای فروشندگان بالقوه 1398
 • طرح پژوهشی نياز سنجی مجتمع آموزشی امام حسين وابسته به شرکت فولاد خوزستان 1384
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
رزرو وقت مشاوره
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر مجتبی تمدنی
دکتر منصوره حاج حسینی
دکتر مرجان جعفری روشن
دکتر سعید پورنقاش تهرانی
دکتر نرگس رحمانی
دکتر زینب حاج کاظمی