p2
p2

دکتر مرجان جعفری روشن

روانشناسی اجتماعی

4.5/5
سوابق تحصیلی
 • دكترى روانشناسي اجتماعي. از دانشگاه مستقل بارسلون
 • كارشناسي ارشد روش تحقيق و روانسنجي & سازمان ها و منابع انساني. از دانشگاه ساری انگلستان
 • کارشناسی روانشناسی عمومی. از دانشگاه مستقل سانتو دومینگو
نمایش کمتر
سوابق شغلی
 • عضو انچمن روانشناسان بریتانیا
 • 1400-1401: ادامه عضویت هیات علمی، انجام فعالیتها و کارزارهای اجتماعی با محوریت عدالت و ارائه دوره هایی در رابطه با پیشگیری محلی از آسیبها، سلامت و تعادل روانی، تعادل در زندگی و تعهد در شغل،  راهکارهای پیشگیری محلی از کرونا (برای جهادگران).
 • 1385-1399عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ( واحد تهران – مركز ) و تدريس دروس تخصصي  مرتبط با    آسیب شناسی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی،   مباحث سازمانی، روانشناسی دین و  نیز تا حدی (از گذشته سنجش و آمار).
 • همچنین، ارائه دوره های مختلف در زمینه پیشگیری محلی و متقاعدسازی علی الخصوص در رابطه با پیشگیری از کرونا و فقر، سازمانها همچون ارتباط موثر، حل تعارضات با ارتباط موثر، رضایت شغلی، تعادل  و سلامت و روانشناسی محله مدار در فضاهای سازمانی (مثل کارخانه سیمان شهر کرد) و  راهکارهای محله مدار پیشگیری از مسائل اجتماعی آسیب زا   و روانشناسی تدریس.
 • تدریس در طول چند ترم در دانشگاههای دولتی همچون  علامه طباطبایی   و دانشگاه شهید بهشتی  و دانشگاه تهران و دانشگاه استاد مطهری در  خصوص آسیب شناسی اجتماعی و  روانشناسی کار و روانشناسی اجتماعی.
 • هدایت و رهبری گروه علمی ترویجی اخلاق و سایت akhlagh-10farman.ir
 • هدایت و رهبری گروه حامیان اخلاق کودکان و نوجوانان کار.
 • ارائه مشاوره در مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده سهروردی.
 • انجام پروژههای تحقیق و یا تالیف: بطور مثال، ارائه یک تئوری  روانشناسی  اسلامی با محوریت تعادل.
 • ۱۳٨۴-۱۳٨٥: مشاور کمسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری  شورای  اسلامی شهر تهران.
 • ۱۳٨۳- ۱۳٨۴: عضو کمیته اجتماعی  کمسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری  شورای  اسلامی شهر تهران.
 • ۱۳۷٨-۱۳۷۶: عضو هيأت علمي روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي ( واحد تهران – مركز ) با مسئوليت تدريس و ارائه مشاوره به دانشجويان.
 • فعاليت هاي ديگر در اين مرحله زماني :نويسنده و محقق در مركز مشاوره و خدمات روانشناسي شناختي توحيد.
 • ۱۳۷۵ – ۱۳۷٢ : همكاري آزاد  ( در رابطه با بیش از ۱۰۰ مقاله) با روزنامه « ال ناسيونال » (جمهوري دومينيكن ) و ارائه ديدگاه هاي تفكر ناشناخته  اخلاقی دینی براي مردم اين كشور.
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
کتاب ها و مقالات

کتاب ها:

 • جعفری روشن، م. (1400). مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • جعفری روشن، م. (1400). پیشگیری محلی از آسیبها (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • ترجمه کتابی از فارسی به اسپانیولی:
 • Shamshiri, M. (In press). Los resplandores de la salvacion (M. Jafari Roshan, Trans.). Tehran: Rastayesh Mobin.
 • جعفری  روشن، مرجان (۱۳۸٧).آشتی واقع گرایی و سازه گرایی پس از بررسی گرایشهای نوین در فلسفه علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

برخی مقالات:

 • جعفری روشن، م.، حاجی زاده مقدم، ا. (1401). ویژگیهای روانسنجی مقیاس توانمندی  زنان سرپرست خانوارESFHH. (آماده چاپ)
 • جعفری روشن، م. (1401). روانشناسی اجتماعی کاربردی در مدرسه. (در حال انجام)
 • حامدی،  م. پاشاشریفی، ح. جعفری روشن، م. (1401).نقش میانجی مشارکت  شغلی در رابطه بین صفات شخصیت و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش و پرورش، ناجا و شهرداری تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 11 (5)، 76-89.
 • جعفری روشن، م. (1400). مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • جعفری روشن، م. (1400). پیشگیری محلی از آسیبها (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • رضایی، م.  محمدخانی، پ.، جعفری روشن، م. (1400).مقایسه اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر نارضایتی از تصویر بدنی درافرادی با علائم خوردن. مطالعات روانشناختی، 17 (3)، 95-114.
 • سلیمانی، س. ، لیل آبادی، ل. ، جعفری روشن، م. (1399). مقایسه اثر بخشی درمان امید محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4 (2)، 293-303.
 • جعفری روشن، م. (1398). پیشگیری محلی از آسیبها. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • -نادرزاده هیمن، صالحی مهدیه، جعفری روشن مرجان، کوچک انتظار رویا. (۱۳۹۸). مدل یابی معادلات ساختاری رابطه علایم اختلال اضطراب اجتماعی با طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در نوجوانان . فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.، (۱) ۱۳،  40-۵۷.
 • -امیدی، اَ.،  جعفری روشن، م.، زارع، ضیایی بخش، م. &  قنبری طلب، م. (1398). مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبکهای حل تعارض و هوش. هیجانی در زنان دارای روابط زناشویی  با زنان بهنجار. فصلنامه خانواده و بهداشت، (2) 9،  13-29.
 • -زارع محمدی، آ.،  امیدی، اَ.،  جعفری روشن، م. &  قنبری، ع. (1398). مقایسه ابعاد شخصیت، سبکهای حل تعارض و رضایت زناشویی زنان متاهل در ازدواج سنتی و ازدواج سفید. فصلنامه خانواده و بهداشت، (1) 9، 52-69.
 • -گیتی، س. & جعفری روشن، م. (1397). مقایسه باورهای غیر منطقی، مهارتهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در سه نسل از زنان تهرانی. فصلنامه تعالی مشاوره و رواندرمانی، 7 (28)، 30-49. بازیابی شده از:http://journal-counselling.iiau.ac.ir/article_664794
 • 1395: اجرای  طرح قصه نویسی و ارائه  بروشورهای  قصه  برای کودکان کار،  با عنوان “کارهای خوب ما-شماره 1″، و جمع آوری بازخورد پژوهشی و میدانی  در این زمینه.
 • ترجمه کتابی از فارسی به اسپانیولی:
 • Shamshiri, M. (In press). Los resplandores de la salvacion (M. Jafari Roshan, Trans.). Tehran: Rastayesh Mobin.
 • علیدادی، ف.، جعفری روشن، م.، اسماعیل پور، ح. (1393). رابطه هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل شهر تهران. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 3، 507-528.
 • جعفری روشن، م.، تاجیک، م.،  امامی پور، س.، & حاجی بابایی، م. (1391). اهميت تأثير استراتژي هويت بخشي در نگرش به مواد مخدر (مورد مطالعه كودكان كار شهر تهران). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، 6، 45-56..
 • جعفری روشن  ، م. (2014) [1].تعادل روانی هوشیار، تاب آوری، دیگر فرایندهای روانی و عدالت را در بر میگیرد.   مجله بین المللی روانشناسی بنیادی و علوم اجتماعی.4(3)، 39-48.
 • اصلانی، ز.؛ جعفری روشن، م. & اسماعیل پور، ح. (2014)[2] مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت مهارت خواندن در سه گروه از دانش آموزان ابتدایی که به مکتب القران، پیش دبستانی و آنانی که به پیش دبستانی نرفتند. مجله علوم رفتاری آسیا، 7، 16- 25.
 • جعفری روشن  ، م. (1389) [3].  سخنرانی با عنوان نقش تعادل در  سلامت روان .جایزه علمی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.
 • جعفری روشن، م. (2011) [4].  مفهوم تعادل : یک معیار مهم در تعریف سلامت روان . در    کِوِدو-بلاسکو ر. و ویکتور کِوِدو-بلاسکو (گردآورندگان). وضعیت فعلی در روانشناسی بالینی، کتاب نهمین کنگره ملی روانشناسی بالینی. گرانادا: انجمن اسپانیایی روانشناسی رفتارگرا.  دریافت از  اینترنت  مورخ 23/11/90 از سایت http://www.ispcs.es/congresoclinica/principal.html.
 • مرجان جعفری روشن & مهرناز اعتماد( 1389). رابطه سبک اسناد  و منبع کنترل با  پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان . تحقیقات روانشناختی  علمی پژوهشی، 6، 1-12.
 • مرجان جعفری روشن(در دست چاپ). تاثیر گرایش به تعادل و محیط زندگی بر سلامت روان. تحقیفات روانشناختی( دارای گواهی پذیرش)
 • جعفری  روشن، مرجان (۱۳۸٧).آشتی واقع گرایی و سازه گرایی پس از بررسی گرایشهای نوین در فلسفه علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • جعفری  روشن، مرجان (۱۳۸٧).سعی در آرامش و اوج ( یک سی دی ترجمه و تالیف میباشد و  مرتبط با انگیزش انسانی در راستای تکامل فردی و اجتماعی  و استراتژی دستیابی به موفقیت
 • جعفری  روشن، مرجان (زمستان۱٣۸٦). “آیا عدل میتواند یک چهارچوب  نظری مرجع در روانشناسی باشد؟”.گزارش شده در مجله روانپزشکی و رونشناسی بالینی ایران. سخنرانی ارائه شده  درتهران: دفتر مطالعات  اسلامی  در بهداشت روان انیستیتو روانپزشکی.
 • خسروي جعفري ، مرجان (۱۳۸۴)[5]،”مدل معرفت شناسی اکوگرافی پراگماتیک چندبعدی  و روش شناسی عملی آن”،  مطرح شده در  نهمين كنگره روش شناسي   علوم اجتماعي  و سلامت درگرانادا. اسپانيا .
 • خسروي جعفري ، مرجان (۱۳۸۴)، “افزایش مشارکت شهروندان  در راستای توسعه محله، با استفاده از دیدگاه سیستمیک”، مطرح شده در همایش علمی- کاربردی توسعه ی محله ایی – چشم انداز توسعه ی شهر تهران.
 • خسروي جعفري ، مرجان (2002)[6]:« استراتژیهای ارتباطی زنان و مردان کارمند ایرانی »  در مجله الکترونیکی ,آتنِا دیجیتال. شماره۲: دریافت از اینترنت  مورخ  23/11/90 از سایت http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/issue/view/3.
 • خسروي جعفري ، مرجان (1380) [7] : « يك متافور پراگماتيك هيدروليك معرفت شناسي بعد از مطالعه تئوريهاي پيچيدگي ، رئاليسم انتقادي و سازه گرايي »  در اندراد توارس، آ،، بلدویسو ارنندز، س.، لیدیا بررتو، م.، براو پمجان، ل.   گرايشهاي فعلي در تحقيقات اجتماعي   ، بارسلون : انستيتو كاتالان همكاري ايبروآمريكايي.
 • خسروي جعفري ، مرجان (۱۳۷۵– ۱۳۷۲ ) : ارائه مقالاتي در رابطه با ديدگاه هاي تفكر ناشناخته فرهنگي مان و فرهنگ اسلامي مان در روزنامه    « ال ناسيونال » در جمهوري دومينيكن.
 • [1] Jafari Roshan, M. (2014). Conscious Psychological Balance encompasses resilience,  other self-regulation processes, and justice. International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences (IJFPSS). 4(3),39-48.
 • [2]
 • [3] Jafari Roshan M. (2011). El concepto de Balanza: Un importante criterio para la definición de la salud mental. En  Quevedo-Blasco R. & Quevedo-Blasco V.  (Comp.) Situación actual de la psicología clínica, libro de capítulo del IX congrso de pscología clínica. Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.
 •  
 • [4] Jafari Roshan M. (2011). El concepto de Balanza: Un importante criterio para la definición de la salud mental. En  Quevedo-Blasco R. & Quevedo-Blasco V.  (Comp.) Situación actual de la psicología clínica, libro de capítulo del IX congrso de pscología clínica. Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.
 •  
 •  [5] Khosravi Jafari M. (2005. Ecografía pragmática multidimensional y su practica metodologica. In Fuentes Solana E. & Padilla Garc’ia J. Libro de Resumenes del  IX Congreso de metodología de Las ciencias sociales y de la salud. España: Universidad de Granada.
 •  
 • [6] Khosravi Jafari M. (2002). Las Estrategias Comunicativas de las Mujeres y Hombres Empleados/as iraníes.Athenea Digital, 2. Retrieved Feb. 13, 2011. from http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/issue/view/3.
 •  
 • [7] Khosravi Jafari, M. (2001)“ Una matafora pragmatica hidraulica de epistemologia tras el estudio de teorias de la complejidad, Realismo critico y construccionismo ”.En Andrade Tavares, A., Baldevieso Hernandez S., Lidia Barreto M.& Bravo Pemjean L. (Comp.) Tendencias actuales en   Investigaciones Sociales, primer seminario de ciencias Sociales y humanas . Barcelona: Institut Catala de  cooperación Iberoamerica.
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
رزرو وقت مشاوره
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر مجتبی تمدنی
دکتر منصوره حاج حسینی
دکتر مرجان جعفری روشن
دکتر سعید پورنقاش تهرانی
دکتر نرگس رحمانی
دکتر زینب حاج کاظمی