p12.
p12.

دکتر نرگس رحمانی

روان درمانگر فردی (نوجوان و بزرگسال) ، با رویکرد روان پویشی و تحلیلی

4.5/5
سوابق تحصیلی
 • دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی مترجمی زبان آلمانی- دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

نمایش کمتر
سوابق شغلی
 • بازی درمانگر و درمانگر شناختی اختلالات بالینی کودک در مراکز مشاوره روزبه و خانم دکتر استکی و شمیم اعتماد- مشغول به کار
 • درمانگر اختلالات بالینی کودک و نوجوان در مرکز جان زیبا
 • در مانگر اختلالات بالینی بزرگسال با رویکرد روان‌پویشی، تحلیلی، طرحواره درمانی و شناختی رفتاری
 • مدرس دوره های کنکور دکتری ( نظریه های یادگیری، آسیب شناسی، روانشناسی تربیتی) در موسسه آموزشی ماهان
 • مدرس دوره های بازی درمانی شناختی رفتاری، و تکنیک های بازی درمانی در تهران و شهرستانها
 • مدرس 2 دوره های جامع اختلالات یادگیری ( 60 ساعت) و سوپروایزر در مرکز مشاوره آفتاب
 • مدرس کارگاه اختلالات یادگیری در دانشگاه الزهرا
 • مدرس کارگاه رفتار درمانی در مرکز مشاوره شمیم اعتماد
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سوپروایزر روانشناسان باشگاههای سلامت روان نوجوانان یونیسف کشور سال( 1399-1400)

دوره‌های تخصصی گذرانده شده

 • درمان شناختی-رفتاری CBT: انجمن علمی-دانشجویی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی( دکتر بنی هاشمی)( 24 ساعت)
 • تشخیص و درمان اختلالات یادگیری: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان( دکتر تبریزی) (18 ساعت)
 • قصه درمانی کودکان: انجمن روانشناسی ایران( دکتر طهماسیان)( 8 ساعت)
 • بازی درمانی رفتاری شناختی کودکان: انجمن روانشناسی ایران( دکتر طهماسیان)( 8 ساعت)
 • بازی درمانی در درمان اضطراب کودکان و آموزش والدین: انجمن روانشناسی ایران( دکتر طهماسیان)( 8 ساعت)
 • درمان شناختی رفتاری اعتماد بنفس نوجوانان: انجمن روانشناسی ایران( دکتر لادن فتا)( 8 ساعت)
 • طرحواره درمانی: انجمن روانشناسی ایران( دکتر حمیدپور)(16 ساعت)
 • تفسیر نقاشی کودک: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران( دکتر برجعلی) (4 ساعت)
 • زوج درمانگری رفتاری-سیستمی: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران( دکتر بشارت)( 8 ساعت)
 • درمان رفتاری-سیستمی اختلال‌های اضطرابی و بدنی‌شکل: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران( دکتر بشارت)(16 ساعت)
 • کاربرد آزمون‌های شخصیت در روان درمانی: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(دکتر ابوالفضل محمدی) (16 ساعت)
 • مبانی روان‌شناختی اصول کفویت و اصلی ترین معیارهای همسرگزینی: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران( دکتر افروز)(8 ساعت)
 • اجرا، نمره‌گزاری و تفسیر مقیاس‌های انفرادی هوش وکسلر و استنفورد-بینه: دکتر کامکاری( 18 ساعت)
 • اجرا و نمره گذاری وکسلر اینترگریت،دکتر کامکاری، ( 48 ساعت)
 • درمان بیش فعالی :انجمن علمی-دانشجویی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی( دکتر علیزاده)(8 ساعت)
 • مشاوره تحصیلی: انجمن علمی-دانشجویی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی( دکتر کلانتری)(8 ساعت)
 • واقعیت درمانی : دکتر علی صاحبی ، موسسه ویلیام گلسر (دوره های 1-2-3)( 72 ساعت)
 • رفتار درمانی کودکان (آقای علیرضا تبریزی)(12 ساعت)
 • دوره جامع بازی درمانی موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.( آقای بهمنش)(32 ساعت)
 • رویکرد اکت در رواندرمانی موسسه ویلیام گلسر ( دکتر علی صاحبی)(24 ساعت)
 • تشخیص و درمان اختلالات یادگیری با رویکرد نوروسایکولوژی: دکتر مهناز استکی(75 ساعت)
 • خانواده درمانی، دکتر تبریزی( 100 ساعت)
 • دوره جامع روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت: دکتر علیرضا طهماسب (60 ساعت)
 • دوره جامع طرحواره درمانی: دکتر حسن حمیدپور( 100 ساعت)
 • دوره سوپرویژن روانپویشی فشرده و کوتاه مدت: دکتر علیرضا طهماسب(30 ساعت)
 • دوره سوپرویژن طرحواره درمانی: دکتر حسن حمیدپور( 30 ساعت)
 • دوره تکمیلی درمانگری روان‌پویشی فشرده‌وکوتاه مدت: دکتر مهدی‌رضا سرافراز (ISTDP)( 16 ساعت)
 • دوره رل‌پلی درمانگری روان‌پویشی فشرده و کوتاه مدت: دکتر مهدی‌رضا سرافراز( 60 ساعت)
 • دوره درسگفتارهای روانکاوی از فروید تا رویکردهای معاصر: دکتر مهدی‌رضا سرافراز( 90 ساعت)
 • فروید خوانی: دکتر محیا بهرامی(120 ساعت)
 • دوره جامع روانپویشی فشرده و کوتاه مدت( 120 ساعت)
 • روابط آبژه( آبجکت ریلیشن): دکتر قندی(100 ساعت)
 • دوره جامع از فروید تا کلاین: دکتر میثم شفیعی(100 ساعت)
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
کتاب ها و مقالات
 • ترجمه کتاب به من اینگونه بیاموزید؛ حسنی راد، مرجان، رحمانی، نرگس و ناظمی مریم . معلم من به من اینگونه بیاموز. تهران: انتشارات فراروان.
 • تالیف کتاب ( کنکور ارشد) اصول یادگیری، دکتر رحمانی، نرگس؛ انتشارات ماهان
 • ترجمه کتاب کار اختلال استرس پس از آسیب، تهران: انتشارات ایرانبان
 • ترجمه و تالیف کتاب صد گام درمان نارساخوانی، دکتر تبریزی، مصطفی. دکتر رحمانی، نرگس. انتشارات فراروان
 • ترجمه کتاب درخت خرد( در دست چاپ)، دکتر تبریزی مصطفی، دکتر رحمانی نرگس تهران: انتشارات فراروان
 • ترجمه کتاب کار رهایی از وسواس؛ دکتر رحمانی نرگس، تهران: انتشارات ایرانبان( در دست چاپ)
 • تالیف و ترجمه کتاب کار افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان؛ دکتر نرگس رحمانی؛ انتشارات فراروان
 • ترجمه کتاب طرحواره درمانی برای کودک و نوجوان؛ دکتر نرگس رحمانی، دکتر طاهره جولانیان؛ انتشارات اسباران
 • ترجمه کتاب تکنیک‌های ضروری بازی درمانی با رویکردهای کارآمد؛ دکتر رحمانی نرگس( در دست ترجمه)

مقالات

 • مقاله علمی پژوهشی «مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال» دریافت پذیرش از مجله علمی پژوهشی کودکان استثنایی.
 • رحمانی، نرگس، و ناظمی، مریم، و حسنی راد، مرجان، و افروز، غلامعلی (1394). مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال. مجله کودکان استثنایی.
 • مقاله علمی پژوهشی« اثربخشی صوت درمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن» در دست داوری فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی.
 • رحمانی، نرگس، استکی مهناز، نیوشا، بهشته ( 1397). اثربخشی صوت درمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی.
 • مقاله علمی پژوهشی« اثربخشی، صوت درمانی به روش توماتیس بر مهارت خواندن و مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن». نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی.
 • رحمانی، نرگس، استکی، مهناز. اثربخشی صوت درمانی به روش توماتیس بر مهارت خواندن و مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی.
 • مقاله علمی پژوهشی «اثربخشی توانبخشی شناختی بر مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن».(دردست داوری) مجله مطالعات ناتوانی
 • رحمانی نرگس، استکی مهناز. اثربخشی توانبخشی شناختی برمهارتهای حرکتی دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن. مجله مطالعات ناتوانی.
 • Self-efficacy perfectionism and personality traits as predictors of academic procrastination among university students, journal of applied environmental and biological science( JAEBS), Published on the vol.4,No,8. In August,2014
 • Rahmani Narges( M.A student in educational of psychology), Zarei Salman(Ph.D student in counseling, Allameh Tabatabaee University)
 • Baharak Hamedi(M.A in educational psychology)
 • The effectiveness of group hope therapy on academic procrastination among female university students, journal of applied environmental and biological science( JAEBS), Published on the vol.4,No,8. In August,2014
 • Rahmani Narges( M.A student in educational of psychology),
 • Kermanian sahar (M.A student in psychology)
 • Zarei Salman(Ph.D student in counseling, Allameh Tabatabaee University)

به عنوان نویسنده همکار

 • مقاله علمی پژوهشی «بررسی همایندی اعتیاد به اینترنت با اختلال کمبود توجه- بیش‌فعالی و اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان»، دریافت پذیرش از مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی.
 • حسنی راد، مرجان، و ناظمی، مریم، و رحمانی، نرگس (1394). بررسی همایندی اعتیاد به اینترنت با اختلال
 • کمبود توجه- بیش‌فعالی و اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان. مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری.
 • 2.ناظمی، مریم، و حسننی راد، مرجان، و رحمانی، نرگس (1394). مطالعه نقش عوامل شخصیتی در سازگاری روانشناختی در مبتلایان به ایدز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاذ اسلامی.
 • 3.مقاله علمی پژوهشی «  مطالعه نقش عوامل شخصیتی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله در سازگاری روانشناختی در مبتلایان به ایدز»، دریافت پذیرش و چاپ از دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در علوم انسانی .
 • 4. پوستر «بررسی همایندی اعتیاد به اینترنت با اختلال کمبود توجه- بیش‌فعالی و اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان» به زبان انگلیسی، ارائه در هفتمین کنگره بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، 22 تا 24 اردیبهشت 1394.
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
رزرو وقت مشاوره
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر مجتبی تمدنی
دکتر منصوره حاج حسینی
دکتر مرجان جعفری روشن
دکتر سعید پورنقاش تهرانی
دکتر نرگس رحمانی
دکتر زینب حاج کاظمی