گلناز گیوی

مشاور و روانشناس تخصصی کودک و نوجوان در زمینه بازی درمانی ،انواع اختلالات روانشناختی ،تفسیر نقاشی و انواع تست های شخصیت  ،شناسایی هوش های چند گانه گاردنر مبتنی بربازی

4.5/5
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی
نمایش کمتر
سوابق شغلی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران ۲۶۴۰۱
 • شماره نظام روانشناسی ۴۵۷۳۸
 • عضو انجمن مشاوره ایران ۶۶۰۲
 • مشاور و مدیر داخلی مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
 • مشاور و روانشناس تخصصی موسسه جویندگان هستی اصفهان
 • مشاور و روانشناس تخصصی آموزشگاه بازیگری بارانا تهران
 • برگزار کننده انواع کارگاه های تخصصی کودک در زمینه فرزندپروری ،عزت نفس ،اعتماد به نفس ،کارگاه های مادرو کودک ،و……
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
کتاب ها و مقالات
 • نویسنده کتاب گذار از خانه به مدرسه
 • مترجم کتاب روابط صمیمانه و شاد در میان فرهنگ ها
 • ارائه مقاله در زمینه رابطه ادراک نقض قرارداد روانشناختی و استرس شغلی با خشونت در محیط کار
 • نقش میانجی گرانه خشم و تعدیل کننده تعهد شغلی در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
نمایش کمتر
رزرو وقت مشاوره
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر مجتبی تمدنی
دکتر منصوره حاج حسینی
دکتر مرجان جعفری روشن
دکتر سعید پورنقاش تهرانی
دکتر نرگس رحمانی
دکتر زینب حاج کاظمی