بلاگ

احساس پوچی

خلاصه مقاله داشتن احساس پوچی احساسی غیر معمول نیست. شما ممکن است آن را «احساس خالی بودن» بنامید، در حالی که شخص دیگری ممکن است

بلاگ

احساس تنهایی

خلاصه مقاله احساس تنهایی یک تجربه طبیعی و انسانی است. وقتی تنها هستید یا در اتاقی پر از افراد، می‌توانید احساس تنهایی کنید. وقتی با

بلاگ

افسردگی و اضطراب

خلاصه مقاله وقتی افراد برای کنار آمدن با موقعیت‌های استرس‌زا تلاش می‌کنند، افسردگی و اضطراب بیشتر قابل توجه می‌شوند. مثلا شما نمی‌توانید از نگرانی در

بلاگ

استرس و اضطراب

خلاصه مقاله اکثر مردم در مقطعی از زندگی خود استرس و اضطراب را تجربه می‌کنند و بخشی طبیعی از واکنش مبارزه، فرار و واکنش بدن

بلاگ

استقلال در رابطه

خلاصه مقاله بودن در یک رابطه به این معنی نیست که باید به هم وابسته باشید. روابط سالم در مورد دو فرد مستقل است که

خانم دکتر نیکو گفتار
بلاگ

مستقل بودن و اهمیت آن در زندگی

خلاصه مقاله در هر رابطه ای (چه دوستی باشد یا یک رابطه عاشقانه یا غیره) زمانی که خواسته‌ها، اهداف، افکار یا عواطف شخص دیگری احساسات

بلاگ

افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

خلاصه مقاله شاید شما هم از آن دسته از افرادی هستید که پس از مهاجرت با عوامل استرس‌زا مهاجرت، نژادپرستی، عدم آشنایی با زبان و

بلاگ

استرس مهاجرت

خلاصه مقاله مهاجران و پناهندگان می‌توانند در معرض عوامل استرس‌زا از جمله دوری از خانواده، احساس ترس از تنهایی، انطباق با زبان و فرهنگ جدید،

بلاگ

تاثیر نژادپرستی

خلاصه مقاله مهاجرت به کشورهای خارجی برای بسیاری از افراد لذت بخش و جذاب است؛ اما متاسفانه، چالش‌‌های بسیار زیادی را پیش روی افراد به